Stříhání a prodej ovcí Strihanie a predaj oviec
Menu

Ovce Suffolk

Plemeno Suffolk vzniklo jako výsledek křížení beranů sothdown s norfolskými ovcemi. Produkt tohoto spojení měl jednoznačně výrazně lepší užitkové vlastnosti, než byla obě výchozí plemena.

Southdown

Southdown byl v roce 1930 popisován jako velká ovce bez rohů, tmavé končetiny, s jemnými kostmi a dlouhými malými krky. Měl poněkud hůře osvalený plec, nicméně jejich nasazení bylo dobré, výrazně osvalený hřbet a kýta. Právě od starých původních britských southdownů odvozuje svojí zmasilost a kvalitu vlny, dnešní Sufolk.

Norfolské ovce

Norfolské ovce, dnes vzácné plemeno, byly drsnými a tvrdými ovcemi. Měly černou hlavu, obě pohlaví byla rohatá. Pocházejí z náhorních plošin Suffolku, Norfolku a Cambridge, kde je velmi drsné podnebí a špatná kvalita pastevního porostu. V této suché, chladné a větrné oblasti se norfolské ovce adaptovaly k dlouhým přesunům za pastvou vývinem svalnatého těla.

V roce 1886 byla v Anglii založena English Sufolk Society, která začala registrovat chovná zvířata a určovat další vývoj plemene. Díky pečlivému výběru a tvrdé selekci, prováděné anglickými farmáři, si Suffolk udržel původní dobré vlastnosti obou výchozích plemen.

Vzniklo tak plemeno špičkové masné užitkovosti a výborných mateřských vlastností, které je současně odolné zevním podmínkám. Živá hmotnost je u beranů 100 - 130 kg, u bahnic je to 75 - 85 kg. Poskytuje velmi dobrou výtěžnost a jatečnou hodnotu jehňat. S výborně utvářenými masnými partiemi, přičemž hmotnost kýty a hřbetu činí 55 % hmotnosti jatečně opracování trupu.

Plemeno Suffolk v číslech